پروفایل سیروان حاتمی

سیروان حاتمی دکوراسیون داخلی
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس
20,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
3DS MaxAutocadمعماری داخلیمعماری ساختمان

پزشک می تواند خطاهای خود را دفن کند، اما معمار نمی تواند به ببینده خود بگوید این خطا را نبین.

فرانک لوید رایت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

آموزش

  • لیسانس

    دانشگاه آزاد واحد رودهن

    1382/07 - 1386/11

محصولی موجود نیست