پروفایل مانا صیادان زاده

مانا صیادان زاده مترجم
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
25,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ترجمه

مترجمی زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
محصولی موجود نیست