پروفایل آرزو هاشمیان

آرزو هاشمیان ساخت کلیپ
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
40,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
Adobe After EffectsAdobe Premiere Pro

بیشتر بگیر کمتر پرداخت کن !!

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
محصولی موجود نیست